Logo

Verbot für Mopeds in Holland....

Mehr
7 Jahre 10 Monate her #43340 von goggo
Oder was immer der Artikel genau Aussagt .. es sieht so aus das Zweitakter vor 2011 Bj verboten werden sollen ..

www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/d...-uit-Amsterdam.dhtml

www.ad.nl/ad/nl/1041/Amsterdam/article/d...-uit-Amsterdam.dhtml

Scooters vanaf 2018 geweerd uit Amsterdam
Bewaar artikel
1
Door: Eveline Meijer
29-2-16 - 11:49 Vanaf 1 januari 2018 zijn scooters van voor 2011 niet meer welkom in Amsterdam, als het aan wethouder Choho ligt. © anp.

De Amsterdamse Wethouder Abdeluheb Choho voor Duurzaamheid, Openbare Ruimte, Dienstverlening en Bestuurlijk stelsel, wil oudere brom- en snorfietsen uit Amsterdam weren, meldt Het Parool maandag. Veel mensen uit de randgemeenten zouden hierdoor in grote problemen komen.

De milieuzone voor brom- en snorfietsers moet gelden voor de gehele bebouwde kom van de gemeente, terwijl taxi's, bestelauto's en touringcars alleen uit het gebied binnen de Ring en ten zuiden van het IJ worden geweerd. De maatregel moet op 1 januari 2018 ingaan en geldt voor brom- en snorfietsen van voor 2011.

Volgens de woordvoerder van wethouder Choho, Peter Paul Ekker, is dit gebied ingesteld omdat iedereen in de bebouwde kom recht heeft op gezonde lucht.
Tweetakt en viertakt


Scooters met de nieuwe techniek zijn ook gewoon vies. Soms zijn ze zelfs honderd keer vervuilender dan bestelauto's, als je kijkt naar bijvoorbeeld kankerverwekkende stoffen.

Peter Paul Ekker, woordvoerder Wethouder Choho

Direct gevolg van de voorgenomen maatregel is dat scooters die voor 2011 zijn geregistreerd, niet langer in de bebouwde kom van Amsterdam mogen komen. Maar hierbij wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de oude scooters die veel slechter zijn voor het milieu en de luchtkwaliteit, en de scooters met een nieuwere techniek die minder uitstoot hebben.

Om die reden heeft BOVAG, belangenorganisatie voor verkopers van gemotoriseerde voertuigen en fietsen, flinke kritiek op het plan van de wethouder, zo vertelt woordvoerder Tom Huyskens. Volgens hem zijn er na 2011 bijna geen scooters meer verkocht met de hogere uitstoot, maar zijn er voor die tijd wel steeds meer scooters verkocht met de nieuwe techniek, en dus minder schadelijke uitstoot. ,,Dat was een omslagpunt.''

Volgens Ekker is voor een jaargrens gekozen omdat het bij de RDW niet bekend is of een scooter de oude of nieuwe techniek gebruikt. ,,Dat kun je niet aflezen aan het kenteken. Maar de scooters met de nieuwe techniek zijn ook gewoon vies. Soms zijn ze zelfs honderd keer vervuilender dan bestelauto's, als je kijkt naar bijvoorbeeld kankerverwekkende stoffen.''

Dat er voor 2011 gekozen is, heeft wel te maken met het onderscheid tussen scooters, stelt Ekker. Doordat de meer vervuilende scooters na 2011 bijna niet meer verkocht werden, weet de gemeente zeker dat deze bijna allemaal geweerd worden uit de bebouwde kom. Maar er wordt wel nagedacht over de schonere, nieuwere varianten scooters, vertelt Ekker. ,,We gaan wel kijken of we ontheffingsregelingen voor de scooters met de nieuwe techniek kunnen maken.''
1 miljoen


De maatregel is symbool-politiek en scootertje pesten.

Tom Huyskens, woordvoerder BOVAG

Nadeel is dat niet alleen de eigenaren van de scooters die voor 2011 gekocht zijn de dupe worden, ook verkopers zouden er volgens Huyskens last van hebben. ,,Met deze regeling worden die scooters compleet waardeloos, inclusief de voorraad die de verkoper zelf heeft.'' Volgens Huyskens ligt de schadepost van de twaalf bij BOVAG aangesloten scooterbedrijven in Amsterdam nu al op een miljoen euro. ,,En dat is nog los van de schade die de consument lijdt. Die kan zijn voertuig nu nergens meer kwijt, en we hebben nog niets gehoord over inruil- of sloopregelingen'', aldus Hyskens.

,,Dat zijn hun eigen cijfers'', reageert Ekker. ,,Maar ik denk niet dat ze die scooters helemaal niet meer kunnen verkopen, dus dat dat wel meevalt.''

De reden voor de grootte van de milieuzone voor brom- en snorfietsers is volgens Huyskens duidelijk: ,,Symbool-politiek en scootertje pesten. De discussies over snorfietsen zijn al jaren aan de orde van de dag, en nu hebben ze eindelijk een stok gevonden om mee te slaan.''
Uitzondering

Wel wordt er een uitzondering gemaakt op de regel, staat in het voorstel. Als je een scooter met de schonere techniek hebt die na 2009 geregistreerd is, en in het bezit bent van een stadspas - wat betekent dat je bij de minima hoort of AOW hebt - krijg je ontheffing. ,,Blijkbaar kan men dan wel het onderscheid maken tussen de oude en nieuwe technieken. Hoe wil je dit gaan uitvoeren en controleren?'' vraagt Huyskens zich af.

Bovendien zou de voorgenomen maatregel weinig tot niets oplossen qua milieuvervuiling en luchtkwaliteit, stelt Huyskens. ,,Als je gaat kijken naar de waarde van het effect op de totale uitstoot van de voorgenomen maatregelen, zie je dat het gaat om honderdsten en tienden van procenten.''

Volgens Ekker is dit echter niet zo, ,,niet als je naar kankerverwekkende stoffen kijkt.''


Blijkbaar kan men dan wel het onderscheid maken tussen de oude en vernieuwde technologie. Hoe wil je dit gaan uitvoeren en controleren?

Tom Huyskens, woordvoerder BOVAG
Andere oplossing

Volgens Huyskens is er echter wel een andere, betere oplossing voor het probleem met de uitstoot. Dit voorstel heeft hij eerder ook aangedragen bij de gemeenteraad, vertelt hij. ,,Zet de grens op 1 januari 2007. Dan weet je dat je tachtig à negentig procent van de oude, meer vervuilende scooters kwijt bent. Maar je laat vrijwel alle scooters met de nieuwere en schonere techniek met rust. En dan gaan we over drie jaar met alle belanghebbenden nog een keer om de tafel om te kijken of we de grens verder naar voren kunnen schuiven.''

Voor de gemeente is dit geen optie, vertelt Ekker. ,,We willen van alle oude modellen af zijn, en niet slechts een groot deel.''

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Mehr
7 Jahre 10 Monate her #43341 von goggo

Roller ab 2018 von Amsterdam ausgeschlossen
Speichern Artikel
1
Von: Eveline Meijer
29-2-16 - 11.49 Ab dem 1. Januar 2018 Roller aus dem Jahr 2011 nicht mehr willkommen in Amsterdam, wenn es zu Alderman Choho ist. © anp.

Die Amsterdam Alderman Abdeluheb Choho für Nachhaltigkeit, Öffentlicher Raum, Dienst und Verwaltungssystem will von Amsterdam älteren Mopeds zu halten, berichtet Het Parool Montag. Viele Menschen deshalb in großen Schwierigkeiten in den Vororten wäre.

Die Umweltzone sollte für das gesamte Stadtgebiet von der Gemeinde zu Mopeds und Mopedfahrer gelten, während Taxis, Lieferwagen und Busse aus dem Bereich innerhalb des Ringes und südlich des IJ verboten werden. Die Maßnahme soll ab 1. Januar 2018 gelten und gilt für Mopeds 2011.

Laut dem Sprecher Rätin Choho, Peter Paul Ekker wird dieser Bereich, weil jeder im Dorf Recht auf gesunde Luft gesetzt.
Zweitakt und Viertakt


Roller mit der neuen Technologie sind nur schmutzig. Manchmal sie sogar hundertmal mehr umweltbelastend als Pickup-Trucks, wenn man sich zum Beispiel Karzinogene aussehen.

Peter Paul Ekker, Sprecher Rätin Choho

Direkte Folge der geplanten Maßnahme ist, dass Roller im Jahr 2011 registriert, nicht mehr erlaubt, die Stadt Amsterdam zu betreten. Aber hier gibt es keinen Unterschied zwischen den alten Roller, die viel schlechter für die Umwelt und die Luftqualität sind, und den Roller mit einer neueren Technologie, die Emissionen reduziert haben.

Aus diesem Grund BOVAG, Interessenorganisation für Verkäufer von Kraftfahrzeugen und Fahrrädern, erhebliche Kritik an dem Plan des Ratsherr, sagt Sprecher Tom Huyskens. Ihm zufolge gibt es fast keine nach 2011 verkauft mehr Roller mit höheren Emissionen, aber vor dieser Zeit verkaufte sie mehr und mehr Roller mit der neuen Technologie ausgestattet und damit weniger schädliche Emissionen. ,, Das war ein Wendepunkt. ''

Nach Ekker wird für ein Jahr Limit gewählt, weil es nicht an der RDW oder Roller bekannt ist, die alte oder eine neue Technologie. ,, Sie können die Kfz-Kennzeichen nicht lesen. Aber die Roller mit der neuen Technologie sind nur schmutzig. Manchmal sie sogar hundertmal mehr umweltbelastend als Pickup-Trucks, wenn man sich zum Beispiel Karzinogene. ''

Das war im Jahr 2011 gewählt, hat mit der Unterscheidung zwischen Roller zu tun, sagt Ekker. Da die Umwelt stärker belasten Roller nach 2011 kaum verkauft, die municipality'm sicher fast alle von ihnen sind aus dem Dorf gehalten. Aber es wird darüber nachgedacht, den Reiniger, neuere Varianten Roller, sagt Ekker. sehen werden ,, Wir gehen, wenn wir Befreiungsregelungen Roller mit der neuen Technologie zu machen. ''
1 Million


Die Maßnahme ist Mobbing symbolische Politik und Roller.

Tom Huyskens, Sprecher BOVAG

Der Nachteil ist, dass nicht nur die Eigentümer der Roller vor 2011 gekauft bestraft werden, auch Verkäufer können daran leiden nach Huyskens. Mit diesem Schema ,,, die völlig wertlos Roller, einschließlich der Lager, dass der Verkäufer selbst. «» Huyskens Laut ist der Verlust der zwölf BOVAG verbundenen Unternehmen Roller in Amsterdam bereits eine Million. ,, Und das ist, ganz abgesehen von der Verletzung des Verbrauchers. Was nun Fahrzeug sein kann, etwas verloren, und wir haben nichts über Trade-in oder Abwrackaktionen gehört, '' sagt Hyskens.

,, Dies sind ihre Zahlen "," antwortet Ekker. ,, Aber ich glaube nicht, dass sie verkaufen Roller mehr nicht, das ist so nicht so schlimm. ''

Der Grund für die Größe der Umweltzone für Mopeds und Mopedfahrer nach Huyskens klar: Symbol ,, Politik und Roller Mobbing. Die Diskussionen über Mopeds seine Jahre auf der Tagesordnung, und jetzt haben sie endlich einen Stock, sie zu schlagen. ''
Ausnahme

Allerdings gibt es eine Ausnahme von der Regel in dem Vorschlag ist. Wenn Sie einen Roller mit dem Reiniger-Technologie haben, die nach 2009 registriert ist, und sind im Besitz einer Stadt Pass - was bedeutet, dass Sie bei den Minima hören oder Ruhestand - Ihre Befreiung erhalten. ,, Offenbar ein oder zwischen den alten und neuen Techniken unterscheiden. Wie wollen Sie diese und überprüfen zu laufen? "" Huyskens fragt.

Darüber hinaus ist die vorgeschlagene Maßnahme wenig oder gar nichts in Bezug auf die Umweltverschmutzung und Luftqualität lösen würde, sagt Huyskens. ,, Wenn man sich den Wert der Wirkung auf die gesamten Emissionen der geplanten Maßnahmen anschaut, kann man sehen, dass es Hundertstel und Zehntel Prozent ist. ''

Jedoch Ekker Laut, das ist nicht so, nicht ,, wenn man sich Karzinogene zu suchen. ''


Offenbar eine oder unterscheiden zwischen dem alten und neuen Technologien. Wie wollen Sie diese und überprüfen zu können?

Tom Huyskens, Sprecher BOVAG
Eine andere Lösung,

jedoch nach Huyskens gibt es eine andere, eine bessere Lösung für das Problem von Emissionen. Dieser Vorschlag wurde bisher auch vom Stadtrat vorgelegt, sagt er. Setzen Sie ,, die Grenze am 1. Januar 2007. Dann wissen Sie, Sie haben achtzig oder neunzig Prozent der älteren Umwelt stärker belasten Roller verloren. Aber Sie lassen so gut wie alle Roller mit neueren und sauberer Technik allein. Und dann gehen wir über drei Jahre mit allen Beteiligten wieder an den Tisch, um zu sehen, ob wir die Grenze weiter nach vorne können. ''

Für die Kirche ist dies nicht möglich ist, sagt Ekker. ,, Wir wollen alle alten Modelle los zu sein, und zwar nicht nur sehr viel. ''
[/ Quote]

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Mehr
7 Jahre 10 Monate her #43342 von arondeman
Google Translate tut dem Anliegen gar nicht gut, sondern macht den deutschen Text zur Lachnummer.

Und überhaupt: Die Niederlande ohne "bromfiets"???

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Mehr
7 Jahre 10 Monate her #43343 von goggo
Mario scheint wohl einen kompetenten Holländer an der Hand haben..

ABer was das werden soll bin ich echt gespannt , und kein Wort in der Deutschen Presse.

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Mehr
7 Jahre 10 Monate her #43347 von goggo
Soweit ich das verstanden habe gibt es in Holland so etwas wie unsere IKM

fehac.nl/

die müssten sich hier einbringen und National etwas in gang bringen, wir können nur abwarten...

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Mehr
7 Jahre 9 Monate her #43361 von b_kaiser
Wo liegt der Sinn solch einem Verbot? Weiss keiner oder? :-D

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Mehr
7 Jahre 9 Monate her #43366 von VOLVO aG
Die Niederländer gelten doch um Grunde genommen als liberal und weltoffen; somit wäre einmal abzuwarten.

~M~

Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.

Ladezeit der Seite: 0.218 Sekunden